INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

RUMFEST 2021 

11. září 2021, Žluté lázně, Podolské nábřeží 3/1184, Praha 

Důležité produkční a organizační informace

 1. Datum

 2. Instalace barů
 3. Parkování
 4. Počet návštěvníků
 5. Semináře
 6. Masterclass
 7. Bezpečnost a proticovidová opatření
 8. Elektřina
 9. Sklenice a mytí
 10. Debaras
 11. Voda
 12. Dekorace
 13. Hudba
 14. Kouření
 15. Led
 16. Demontáž barů
 17. Vstupenky
 18. Sampling
 19. Zabezpečení
 20. Foto
 21. Celní úřad
 22. Podávání alkoholu nezletilým
 23. Odpovědnost za činnost vystavovatele
 24. Fakturace

1. Datum a místo konání akce

Sobota 11. 9. 2021 od 12:00 do 21:00. Žluté lázně, Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4. Rumfest se uskuteční ve vymezených venkovních prostorách Žlutých lázní. Část prostoru je v kryté Tančírně a přilehlém otevřeném stanu, ve kterém budou probíhat semináře. Vstup je možný pouze osobám starším 18 let s platnou vstupenkou. Děti pouze v doprovodu rodičů.

2. Instalace barů

Závoz barů a zboží přímo k Tančírně je možný v den akce pouze od 6:00 do 9:00. Prostor před Tančírnou lze využít pouze pro okamžitou vykládku a nakládku materiálu, následně bude nutné auto přemístit mimo areál Žlutých lázní. Upozorňujeme, že Žluté lázně po 9. hodině ranní už neumožní vjezd autem do vnitřního areálu Žlutých lázní!  Vzhledem k omezenému prostoru na příjezdových komunikacích a času, bude vytvořen přesný harmonogram závozu. Přesný čas Vašeho závozu si prosím objednejte s předstihem. Kontaktujte od 17.8. Radka Šrotta na tel.: 602 166 850. Samotná instalace barů v areálu Rumfestu by měla být dokončena do 11 hodin. Plocha pro každého vystavovatele bude vyznačena a je nutné, aby vystavovatelé nepřekročili celkovou velikost zakoupené plochy.

3. Parkování

Pro parking je možné využít placené parkovište přímo v areálu Žlutých lázní. Žluté lázně neposkytují zdarma v areálu žádná parkovací místa. Je možné využít ulice přímo přilehlé k areálu, které ale mohou být omezeny zónami pro parkování. Vykládání a nakládání barů a dalších materiálů před a po Rumfestu viz Instalace barů.

4. Počet návštěvníků

V průběhu konání akce (mezi 12:00 a 21:00) očekáváme účast 1 000 – 2 000 návštěvníků. Kapacita může být omezena aktuální legislativou z důvodu koronavirové situace. Akce je primárně určena pro širokou veřejnost, ale je předpokládána i účast profesionálů a odborníků.

5. Semináře

Semináře budou probíhat ve stanu, jehož kapacita je maximálně 100 osob. Délka semináře je stanovena na 30 minut a prosíme o dodržení vymezeného času. Ve stanu bude připravené pódium, LCD televizor, 2x mikrofon a technik. Organizátor nezajišťuje degustační sklenky pro případné ochutnávky a hostesky pro jejich roznos. Samotné prezentace k seminářům prosíme dodat ve formátu PDF nejpozději do 30. 8. 2021 na mail bara.karchova@barlife.cz

6. Masterclass

Nezávislé řízené degustace organizuje Barlife & Hedonism Spirit a budou probíhat v přilehlém koňakovém klubu. Vstupenky jsou k zakoupení v e-shopu Barlife od 23. 8. 2021.

7. Bezpečnost a proticovidová opatření

Bezpečnost návštěvníků, vystavovatelů a personálu na akci je pro nás prioritou. V areálu budou k dispozici místa s dezinfekcí, omezený počet roušek a respirátorů na vyžádání. Ve stanu budou odinstalovány bočnice, aby nedocházelo k uzavření prostoru, v Tančírně budou neustále otevřeny všechny dveře a okna. Doporučujeme personálu na jednotlivých barech používat hygienické jednorázové rukavice, roušky a pravidelně dezinfikovat prodejní plochu. Apelujeme na všechny účastníky Rumfestu (návštěvníky i personál), aby objektivně posoudili svůj zdravotní stav, a i v případě mírných zdravotních obtíží na akci nechodili, respektive za sebe zajistili náhradu. Organizátor Rumfestu neustále vyhodnocuje situaci a bude se řídit nařízením vlády nebo místní hygienické stanice. O případných změnách budou vystavovatelé neprodleně informováni. 

Všichni přítomní při příchodu se musí prokázat splněním jedné z následujících podmínek:  doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní - doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin - absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem - doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce - aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

8. Elektřina

Ke každému baru mimo sudů, může být přivedena na vyžádání jedna elektrická zásuvka 230 V–2 KW. V případě zájmu, prosíme kontaktujte produkci. Pokud budete používat zařízení s nadstandardním odběrem, je nutné nás informovat nejpozději do 25. 8. 2021.

9. Sklenice a mytí

Sklenice si zajišťuje každý vystavovatel sám. Organizátor nezajišťuje mytí, ale v prostoru terasy budou pro návštěvníky umístěny dvě mobilní vyplachovačky. Doporučujeme používat tvrzené PVC, pokud však upřednostňujete klasické sklo, doporučujeme sklenice zákazníkům prodávat nebo zálohovat. Na akci budou tradičně k prodeji degustační skleničky.

10. Debaras

Po dobu konání akce zajišťujeme debaras PVC kelímků číšníky. Prosíme vystavovatele o odlévání zbytků obsahu lahví do samostatných vlastních nádob, ne do PVC pytlů! Vystavovatel je povinen po ukončení akce uklidit odpad a prázdné lahve do přistaveného kontejneru na parkovišti Žlutých lázní. Prosíme vystavovatele před odjezdem z akce o osobní předání pronajatého prostoru ve stejném stavu jako při převzetí. 

11. Voda

Pitná voda je k dispozici na WC, případně po domluvě na baru v Tančírně.

12. Dekorace

Zavěšování a lepení na zeď nebo strop v Tančírně je možné pouze po konzultaci s organizátorem. Doporučujeme použít samostojné dekorace, „roll-upy“ apod. Není možné použít lepení na podlahy. Veškeré dekorace a branding je možný umístit pouze v rámci pronajatého prostoru.

13. Hudba

Organizátor akce zajišťuje po celou dobu festivalu centrální hudební produkci. Na vystavovatelských barech není audio produkce povolena s ohledem na komfort návštěvníků a vystavovatelů. 

14. Kouření

Povoleno pouze na vyhrazených místech v areálu Žlutých Lázní.

15. Led

Každý vystavovatel si led zajišťuje sám. V případě závozu externí společností je nutné dodržet podmínky pro závoz viz. bod 2. Instalace barů

16. Demontáž barů

Rumfest končí ve 21:00 a provoz na všech barech musí být do této hodiny ukončen. Demontáž barů je možná až po 21:00. Nájezd vozidel k prostorám Tančírny se bude řídit podrobným časovým harmonogramem jako ranní příjezd (bude domluveno s organizátorem na místě v den akce). Upozorňujeme, že z technického hlediska není možný nájezd všech vozidel najednou. Přesný čas začátku příjezdu aut bude stanoven podle aktuálního počtu návštěvníků v areálu Žlutých lázní. Tedy těsně po 21. hodině nebo nejpozději ve 22 hodin. Všechny bary a předměty vystavovatelů musí být odklizeny do 24:00.

17. Vstupenky

Vstupenky pro vystavovatele v rámci ceny - Každý vystavovatel má v rámci ceny nárok na 1 vstupenku na 1 m2 pronajaté plochy. Tyto vstupenky Vám budou zaslány elektronicky před akcí. 

Vstupenky pro personál na barech - Vstupenky v podobě „hand stripů“ budou rozdány na každý bar přibližně hodinu před začátkem, tedy v 11:00. Počet vstupenek pro personál je dle velikosti pronajaté plochy od 1 do 8 ks).

Vstupenky pro vystavovatele nad rámec kvóty se slevou 50 % - Každý vystavovatel může využít 50 % slevu na nákup vstupenek pro klienty, partnery, dodavatele nebo zaměstnance. Vyúčtování objednaných vstupenek proběhne po skončení akce. Počet vstupenek se slevou si objednejte nejpozději do 10.9. 2021.

Vstupenky pro návštěvníky - Vstupenky na Rumfest lze zakoupit v předprodeji přes Barlife e-shop https://shop.barlife.cz/vstupenky-na-eventy/ za cenu 350 Kč nebo GoOut. V den konání Rumfestu budou k dispozici vstupenky na pokladně za cenu 400 Kč (pokud nebude vyčerpaná kapacita areálu). Součástí vstupného je volný přístup na semináře.

18. Sampling

Rozdávat vzorky a nápoje mimo vystavovatelům vyhrazený prostor není možné. Hostesky se mohou pohybovat mimo tyto prostory bez vzorků.

19. Zabezpečení

Za bary a jejich vybavení zodpovídá vystavovatel.

20. Foto

Organizátor bude pořizovat fotografie během konání akce pro vlastní reportážní účely. Garantovat poskytnutí fotografií jednotlivým vystavovatelům z jejich barů není možné. 

21. Celní úřad

Každý vystavovatel je povinen podat samostatně oznámení o prodeji alkoholu, a to minimálně 5 pracovních dní před akcí. Formulář najdete zde . Oznámení lze podat i přes datovou schránku nebo osobně na podatelně celního úřadu pro hlavní město Prahu. Doporučujeme mít na stánku kopii faktury za alkohol.

22. Podávání alkoholu nezletilým

Dodržování zákazu podávat alkoholické nápoje nezletilým je odpovědností vystavovatelů.

23. Odpovědnost za činnost vystavovatele

Pořadatel akce, spol. Linkman Media s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za činnost vystavovatele na Rumfestu. Pořadatel zejména nenese odpovědnost za zaměstnance vystavovatele nebo jím pověřené osoby, ani za majetek vystavovatele nebo jiná jeho aktiva vnesená do prostoru, ve kterém se Rumfest koná. Vystavovatel nese výlučně veškerou odpovědnost spojenou s jeho účastí na Rumfestu a zavazuje se respektovat a dodržovat veškerá ustanovení platných předpisů, zejména v oblasti distribuce a podávání alkoholických nápojů. V případě porušování platných právních předpisů, instrukcí Rumfestu nebo pokynů pořadatele má pořadatel právo účast vystavovatele na Rumfestu bez náhrady ukončit.

24. Fakturace

Standardně vždy fakturujeme 50 % z celkové částky před akcí. Prosíme o úhradu před eventem dle uvedeného data splanosti. Po akci bude fakturována zbývající část. 

Kontakty: 

 • Produkce - prohlídky lokace, instalace, technické informace: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz
 • Produkce - logistika : Radek Šrott, T: 602 166 850
 • Media a semináře - koordinace na místě: Bára Karchová, T 603 266 860, E bara.karchova@barlife.cz
 • Management - objednávky, vstupenky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz