INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

GINFEST, 26. června 2021, 13 - 21 h, Máj 4. patro, Národní 63/26, Praha

Obecné informace

 • Datum akce: 26. 6. 2021 od 13 do 21 hodin.

 • Lokace: Máj 4. Patro, Národní 63/26, Praha

 • Oficiální stránky: www.ginfest.cz

 • Facebook událost zde 

 • Předprodej vstupenek: Barlife e-shop a GoOut 

 • Organizátor: BARLIFE magazine, Linkman Media s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, Praha 6 

Důležité produkční a organizační informace

 • Bezpečnost a anti Covid opatření
  • Podle aktuálního nařízení vlády ČR je vstup na akci omezen platnými nařízeními. Každý návštěvník a personál na akci se bude muset prokázat negativním antigen nebo PCR testem, případně potvrzením o prodělání nemoci v minulých 180 dnech nebo dokončeným očkováním. Antigenní testy budou k dispozici i na místě za cenu 70 Kč. Informace o aktuálních platných nařízeních budeme průběžně aktualizovat, prosíme proto sledovat všechny komunikační kanály Ginfestu. Děkujeme za pochopení!

 • Celní správa
  • Každý vystavovatel je povinen oznámení o prodeji alkoholu podat samostatně na celní správu, a to minimálně 5 pracovních dní před datem konání akce. Kontakt pro hlášení najdete zde a formulář zde

 • Debaras
  • Po celou dobu akce zajišťujeme debaras PVC kelímků a běžných odpadků. Odložené sklenice budou odnášeny na jedno místo do prostoru zázemí. 

 • Dekorace
  • Lepení samolepek na skla na terase nejsou majitelem lokace dovolena. 

 • Demontáž po akci
  • Ginfest končí ve 21:00 a provoz na všech barech musí být do této hodiny ukončen. Demontáž barů/stánků je možná až po 21:00. Všechny bary a předměty vystavovatelů musí být odklizeny do 24:00. Máme pronajatou manipulační techniku a rádi Vám vše zapůjčíme.

 • Elektřina
  • Ke každému baru bude přivedena jedna elektrická zásuvka 230 V / 2 kW. V případě, že budete používat zařízení snadstandardním odběrem, je nutné informovat produkci nejpozději do 10. 6. 2021. 

 • Fakturace
  • Standardně vždy fakturujeme 50 % z celkové částky před akcí.
  • Prosíme o úhradu před eventem dle uvedeného data splanosti. Po akci bude fakturována zbývající část. 

 • Hudba
  • Hudební produkci zajišťuje organizátor. V případě, že budete používat na svém baru/stánku audio zařízení, prosíme o respektování okolních vystavovatelů. Reprodukovaný zvuk nesmí převýšit hlasitost mluveného slova. 

 • Instalace barů 
  • Instalace proběhne v den konání akce od 7:00 do 12:00. Plocha pro každého vystavovatele bude vyznačena a prosíme o přesné dodržení velikosti objednané plochy.
  • Máme pronajatou manipulační techniku a rádi Vám vše zapůjčíme.
  • Pro dopravu zboží a barů přímo na terasu je možné využít nákladní výtah (příjezd z ulice Charvátova) a to v přesně určených časech. Pro rezervaci časového slotu pro instalaci je nutné předem kontaktovat Radka Šrotta, tel. 602 166 850. 

 • Kouření
  • Akce je nekuřácká ve všech prostorách.

 • Led
  • Každý vystavovatel si led zajišťuje sám. 

 • Odpad
  • Odpad prosíme shromažďovat v pytlích a odnášet do speciální místnosti, která k tomu bude určena. Prosíme vystavovatele o odlévání zbytků do samostatných vlastních nádob, ne do PVC pytlů, WC či zázemí. 

 • Odpovědnost
  • Pořadatel akce, společnost Linkman Media s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za činnost vystavovatele, zejména za zaměstnance vystavovatele anebo jím pověřené osoby, ani za majetek vystavovatele nebo jiná jeho aktiva vnesená do prostoru, ve kterém se akce koná. Vystavovatel nese výlučně veškerou odpovědnost spojenou s jeho účastí na akci a zavazuje se respektovat a dodržovat veškerá ustanovení platných předpisů, zejména v oblasti distribuce a podávání alkoholických nápojů. V případě porušování platných právních předpisů, instrukcí akce nebo pokynů pořadatele, má pořadatel právo účast vystavovatele na akci bez náhrady ukončit. 

 • Počet návštěvníků 
  • V průběhu konání akce, tj. mezi 13:00 a 21:00, očekáváme účast 700–1000 návštěvníků.
  • Akce je primárně určena pro širokou veřejnost, ale je předpokládána i účast profesionálů a odborníků. 

 • Podávání alkoholu nezletilým 
  • Dodržování zákazu podávat alkoholické nápoje nezletilým je odpovědností vystavovatele. 

 • Prodej  
  • Akce je prodejního charakteru. Každý vystavovatel zajišťuje na svém baru prodej případě koktejlů nebo celých lahví. 

 • Sampling
  • Rozdávat nápoje mimo prostor vyhrazený vystavovateli není možné. Hostesky se mohou pohybovat mimo tyto prostory bez vzorků.

 • Semináře
  • Semináře budou probíhat po celé odpoledne, kapacita je přibližně 50 osob. Délka semináře je stanovena na maximálně 30 minut a prosíme o dodržení vymezeného času. Na místě bude připravený bar, projektor, hosteska a mikrofon. Překlad z jiného jazyka organizátor nezajišťuje. 

 • Sklenice a mytí 
  • Sklenice si zajišťuje každý vystavovatel sám. Organizátor nezajišťuje mytí, ale v prostoru terasy budou pro návštěvníky umístěny dvě mobilní vyplachovačky. Doporučujeme používat tvrzené PVC, pokud však upřednostňujete klasické sklo, doporučujeme sklenice zákazníkům prodávat nebo zálohovat. Náš personál zajišťuje během akce debaras. Odložené sklenice budou odnášeny na jedno místo do prostoru zázemí. 

 • Voda
  • Pitná voda je k dispozici na WC a v zázemí. 

 • Vstupenky v rámci ceny
  • Každý vystavovatel má nárok na vstupenky dle velikosti pronajaté plochy. Počet m2 = počet vstupenek zdarma. Tyto vstupenky Vám budou zaslány elektronicky před akcí. 
  • Personál barů obdrží hand stripy dopoledne v den akce.

 • Vstupenky se slevou 50 %
  • Každý vystavovatel může využít 50 % slevu na nákup vstupenek pro klienty, partnery, dodavatele nebo zaměstnance. Vyúčtování objednaných vstupenek proběhne po skončení akce. Počet vstupenek se slevou si objednejte nejpozději do 15.6. 2021.

 • Wi-Fi
  • Na místě jsou dostupné sítě pro standardní přenos dat. Heslo a přístup budou předány dopoledne v den akce.

Kontaktní osoby: 

 • Produkce - prohlídky lokace, instalace, technické a logistické informace: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz
 • Media a semináře - koordinace na místě: Bára Karchová, T 603 266 860, E bara.karchova@barlife.cz
 • Promo - SOME: Patrik Medřický, T+420 775 968 926, E patrik.medricky@barlife.cz
 • Management - objednávky, fakturace, vstupenky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz